Motorhaveri Källvik

Motorbåt med 3 personer ombord får motorhaveri i närheten utav Källviks brygga. Avgår med Rescue Henry Andersson mot Källvik för att assistera. Strax efter Julaftons fyr avbryts uppdraget då medlem fått hjälp av allmänheten in till bryggan. Återgår hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.