Motorhaveri på Fifongfjärden

Medlem ringer in och behöver bogsering då motorn har havererat. De ligger och driver norrut ut på Fifongfjärden. RS Trosa går ut med Lillie af Vivesta med tre man i besättningen. När vi anländer har de drivit över hela fjärden. Vi kopplar för bogsering in till Trosa och hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.