Motorhaveri på Ullångersfjärden

Under onsdagseftermiddagen larmade Sjö- och flygräddningscentralen ut RS Örnsköldsvik om en båt vars motor skurit. En person fanns ombord på båten som nu drev på Ullångersfjärden. Rescue Ilse Sanne bemannades med frivilliga sjöräddare och satte kurs mot området.

Under framkörningen avbröts uppdraget då en privatperson som befann sig i närheten kunde assistera den nödställde. Rescue Ilse Sanne kunde därmed återvända till Örnsköldsvik.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.