Motorhaveri Tullskär/Tallskär

Vi avgår med Rescue Lillie af Vivesta och bogserar en medlem med motorhaveri till hemmahamnen på Lisö.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.