Motorproblem

Får frågan om hjälp med olja till motorn. Kan vi komma ut med olja eller hjälp med bogsering? Då bogsering till hemmahamnen inte var så lång så valde vi det.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.