Motorproblem

Motorhaveri, båt som driver i måttlig vind. Vi åker dit snabbast möjligt då risk för förvärrad situation föreligger. Personen har ej flytväst ombord. Bogsering till hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.