Motorproblem

På väg ut för övning med stationens båda båtar uppmärksammar besättningen på Rescue Hemsö en fritidsbåt som påkallar hjälp genom att vinka. När man kommer fram så visar det sig att det är framdrivningsproblem och i samråd så beslutas att Rescue Hälsinglands Sparbank ska ta hand om bogseringen in till hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Maskin/propellerhaveri
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
5.5 - 7.9
Vindriktning:
SE
Våghöjd:
0 - 0.2 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.