Motorproblem

Haveristen stängde kort av motorn och det varma motorrummet gjorde att förgasaren flödade över och motorn blev sur vid de misslyckade startförsöken någon minut senare. Med assistans från stationens jourskeppare per telefon och rådet att låta motorn svalna så blev lyckan fullbordad 45 minuter senare och den nystartade motorns skrikande kunde förklaras med en hårt belastad generator. Ibland räcker det med telefoni.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.