Motorproblem

Medlem vinkar på oss när vi var på väg hem efter uppdrag. Denne hade ankrat i farleden under Uddevallabron då motorn gått varm. Vi bogserar denne till hemmahamn vid Skeppsviken.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.