Motorproblem Granvik, Vättern.

Vi blir uppringda av en medlem som har problem med kylningen på sin motor. Vi avgår med vår 11 meters båt Rescue Stig Kjellgren och fyra man i besättningen. När vi lokaliserat haveristen kopplar vi för bogsering in till Granvik och därmed är ärendet avklarat.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.