Motorproblem i farled

På väg till slussen observerar vi en båt i kanalen som driver mot stranden. Vi kontrollerar om besättningen på båten behövde hjälp. Det visar sig att det handlar om motorstopp. Då båten befann sig i farleden övergår vi snabbt till att koppla båt på sidan och bogserar medlemmen till hemhamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Maskin/propellerhaveri
Aktivitet:
Bogsering
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
0.3 - 1.5
Våghöjd:
0 - 0.2 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.