Motorproblem Motalaviken, Vättern

Samtal från medlem med motorproblem. Vi avgår med Rescue Stig Kjellgren och fyra man i besättningen. Efter kort framkörning till haveristen påbörjar vi bogsering till hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.