Motorproblem, Vättern

Vi får information från Medlemscentralen att en båt har fått haveri på sin motor. Vi avgår med Rescue Ivan Holmberg och besättning. Uppdraget blir avbrutet då haveristen fått igång båten straxt innan vi är framme.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.