Motorproblem vid Käringboskär

Samtal kl 17.03 från en medlem vars båt havererat vid Käringboskär, 6 personer ombord. Avgår med Rescue Vialla strax därefter, väl framme så gör vi en koll och får ej igång motorn. Kopplar upp för bogsering och påbörjar resa mot Gräddö. Syd Lidö får ägaren igång motorn och vi avbryter bogseringen och lämnar av deras besättning. Förtöjer 19.00, allt väl. SV 10m/s, god sikt.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.