Motorseglare med problem

Kustbevakningen uppmärksammar en 8-meters motorseglare med framdrivningsproblem ute i trafiksepareringen i norra Öresund. Då denna farled trafikeras av stora fartyg så hjälper Kustbevakningen till att bogsera in båten till grundare och säkert vatten där de kastar ankare. Besättningen ringer på jourtelefon och vill ha assistans till hamn för att kunna felsöka och reparera. Tre frivilliga sjöräddare bemannar Rescue Ulla Karin och avgår Råå hamn med kurs mot Sofiero norr om Helsingborg. Båten bogseras till Råå hamn där det finns resurser i form av varv och skeppshandel. Tillbaka på stationen återställer vi och sjöräddarna återgår till sina ordinarie arbeten och sysslor.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.