Motorseglare med roderhaveri och lina i propellern

Samtal från medlemscentralen angående motorseglare med roderhaveri och lina i propellern, ligger ankrad för tillfället. Bemannade rescue Klasa-Bertil med tre frivilliga och satte kurs mot haveristen. Väl framme kopplade vi upp bogsertrossen och påbörjade bogsering till Bua hamn. I hamn hjälpte vi haveristen till en byggplats och därefter åter till stationen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.