Motorstopp och driver upp på stenpir.

Två personer i en motorbåt får motorstopp utanför stenpiren vid Öster Mälarstrand och driver in mot den. När vi kommer fram konstateras inga skador på dem och ringa skador på båten som de kunde trycka ut mot sjön. Vi drar ut dem på fritt vatten och bogserar in dem i hamnbassängen där de förtöjer vid sin plats.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.