Motorstopp vid Mörkö

Motorbåt med motorproblem utanför Mörkö driver i farleden, uppdraget avslutas innan avfärd då motorn startar och medlem kan ta sig hem för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.