Nät i propeller

Det är mörkt och dimmigt när vi kommer fram till de två personerna som fått in sitt nät i propellern och ligger och guppar på fjärden. Nätet håller fast båten i aktern och håller ner båten så vågorna skulle slå in i båten om personerna inte satt i fören så att aktern kom upp lite. Efter lite trixande fick vi nätet bortskuret i vågorna och vi kunde därefter assistera haveristen till hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.