Nödanrop gällde motorbåt med vatteninträngning

I samband med planering av kvällens övning befann vi oss på vår station och överhörde ett nödanrop på VHF kanal 16. Gällde en 40-fots motorbåt som hade kraftig vatteninträngning.

Inom loppet av två minuter bemannades Rescue Anna Sofia och vi var på väg mot haveristen. Inom ytterligare 10 minuter fann vi båten på en fjärd. Efter ha konstaterat att ingen ombord var skadad kopplade vi omgående upp vår elektriska länspump som började tömma maskinrummet på ca 1000 liter vatten. Två enheter från Kustbevakningen, KBV 311 samt KBV 478, var också på plats och vi samarbetade som vanligt mycket effektivt på platsen. När vi fått ner vattennivån kunde vi konstatera att det var läckage från ena motorns kylsystem som orsakat vatteninträngningen. KBV 311 tar haveristen till en trygg hamn i närheten, där vi tillsammans förtöjer motorbåten. Ärendet avslutas som Sjöräddning här, och då haveristen var medlem så övergår ärendet till medlemsservice. Efter lite grundligare undersökning repareras läckaget på plats. Vi följer sedan med båten några sjömil mot deras hemmahamn, och konstaterar innan vi skiljs åt att inget ytterligare läckage gick att finna. Rescue Anna Sofia återgår och påbörjar de planerade övningarna där vi i mörker tränade på radarnavigation, strandnära sök med sökarljus samt handhavande av enheten. I en fantastisk höstkväll beger vi oss åter vår hemmahamn på Djurö och återställer båt och besättning för kommande uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.