Nödraket siktad över Lövstafjärden

Fredag eftermiddag. Strax innan kl. 15 piper våra sökare. En person har ringt in efter att ha sett en nödraket över Lövstafjärden. Vi kastar loss med Rescue 11-07 strax efter kl. 15 för att söka av området. Tyvärr är det så att allt för ofta är dessa sök resultatlösa. Så även denna gång. Så när vi sökt av det aktuella området avslutades söket i samråd med Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC).

En önskan från oss: Lämna in dina gamla nödraketer till polisen för destruktion, skjut inte upp dem för att det är kul, eller bara för att se hur/om de fungerar.

Vi var åter stationen 18:35 efter att ha bunkrat och förberett båten för nästa uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.