Nödsändare aktiverad, Vättern

Vi får ett larm om att Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) har fått in en signal från en nödsändare i vårt område. De ber oss att gå mot positionen och göra ett sök. Vi hittar inget i sökområdet och uppdraget avbryts då Sjö- och flygräddningscentralen även jobbat med inre spaning.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.