Nödsändare - Brand i båt

Under färden mot haveristens båt ser vi två explosioner med stora eldflammor, vilket troligtvis var gasolflaskorna ombord som exploderade. Samtidigt får vi information om att den drabbade personen har satt sig i säkerhet i sin livbåt. En förbipasserande båt har föredömligt tagit hand om haveristen. Räddningsledaren ger oss i uppdrag att lokalisera båten och föra över personen till vår båt för att transportera personen till väntande ambulanspersonal i Torekov. När vi anländer till Torekov hamn så möter ambulanspersonalen upp och genomför en noggrann kontroll av den drabbade. De konstaterar att personen mår relativt bra, även om hen är mycket chockad och stressad. Vi tar gemensamt med personen in i stationshuset för att ge lugn och trygghet. Allt slutar väl.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Nödsändare
Aktivitet:
Evakuering
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
3.4 - 5.4
Vindriktning:
SW
Våghöjd:
0.5 - 1 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.