Observeration av drivande båt

Båt driver ute till havs utanför sillskatan utan personer ombord. Sjöräddningssällskapets rescue Teea och rescue Vitstjärna avgår mot position tillsammans med kustbevakningen. Vid ankomst till båten finns inga tecken på att någon ska vara i sjönöd, båten har slitit sig från förtöjning under nattens hårda väder. Rescue Vitstjärna lastar båten till hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.