Öppen båt vinkar på hjälp

Under en bogsering till Grödinge uppmärksammar en annan båt oss på att deras motor slutat fungera. Efter att ha lämnat av båten vi bogserar beger vi oss till båten som påkallat vår uppmärksamhet. De önskar bli bogserade även de till Grödinge. Vi kopplar och bogserar dem. De kan sedan sista 100 metrarna ta sig i hamn för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.