Överhettad motor

Hämtning på Yttre fjärden av sjumeters snipa med överhettad motor. Transport till hemmahamnen Fliskär. Tredje kortaste bogseringen för i år. Men ändå ett litet uppdrag åt en blivande medlem.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.