Överhettning

Medlem ringer och berättar att motorn överhettar på premiärturen. Han ankrar i väntan på hjälp. Bogseringen sker sedan på sidan av sjöräddningsbåten mot hamnen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.