Överlämning av segelbåt med roderhaveri

Överlämning av segelbåt som fick roderhaveri norr om Gotska Sandön från Rescue Björn Christer på Danziger Gatt. Efter omkoppling av bogserlina så tar Rescue Marc Wallenberg in segelbåten till Nynäshamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.