Övning som övergick i ett uppdrag

Övning i manövrering samt radar. Fråm Slussen gick mot Hellmansö för manövreringsövning samt radarövning. Vi hann med vissa manövreringsövningar men fick bryta då vi plötsligt befann oss i ett assistansärende där en vattenskoterförare förlorat nyckeln till skotern i vattnet.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.