På grund

Larm från. Sjö och flygräddningscentralen (JRCC),  båt på på grund i utsatt läge i Djurö-skärgården. Vi bemannar Rescue Swedbank och går mot haveristen. Väl framme tar vi oss fram och får över tamp så vi kan dra båten av grundet. Efter kontroll kan båten gå för egen maskin, vi lotsar till lugnare natthamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.