Passagerarfärja på grund i Åländska skärgården

Passagerarfärjan Viking Amorella med 280 personer ombord gick på grund i åländska skärgården.

Överhör trafik kl 12.15 angående Viking Amorella som gått på grund och tar in vatten i åländska skärgården ca 300 personer ombord. Beslutar att omgående bemanna rescue Stenhammar, lämnar Refsnäs kl 12.30 med kurs mot Flötjan. Ligger standby vid territioalvattengränsen ifall de önskar hjälp. Återgår mot stationen då hjälp ej önskas. Förtöjer Refsnäs kl 15.05
SV 10m/s, god sikt.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.