Person i vattnet

Larm om en saknad person inkom till RS Ystad. Rescue Sparbanken Skåne görs redo med två frivilliga att lämna kaj när larmet återkallas då personer som befann sig på bryggan fått upp individen på land. Individen transporteras vidare till ambulans för vidare kontroller. De frivilliga återställer enheten och gör sig beredda för nästa uppdrag som vi alltid är 24/7.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Man överbord
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.