Person i vattnet - tom båt hittad

Stort pådrag i Öresund efter person i vattnet. Efter en första observation där en mindre båt grundstött vid land nära Vikhög gjordes antagandet att en person hamnat i vattnet inte långt från den plats där grundstötningen ägde rum. I första skedet kunde räddningstjänstens dykare transporteras till den plats där personen antogs ha försvunnit och samtidigt utsågs Rerscue Öresund (Barsebäckshamn) till OSC (On Scene Commander) med uppgift att lägga upp ytsök i ett strandnära område runt Vikhögs hamn understödda av en dansk helikopter. Efter en närmare analys av den strandade båtens plotterinformation kunde området för själva olyckan istället lokaliseras till en plats strax norr om Saltholm (Sydväst Flakfort) och även tidpunkten kunde revideras till 14-tiden.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.