Person i vattnet vid Varvsholmen

Larm inkommer vid 03.44 gällande en person i vattnet. Personen kommer inte själv upp. Till platsen larmas utöver oss, ambulanser, kommunal räddningstjänst och polis. Vid framkomst har två brandmän hoppat i vattnet för att säkra personen så att vi sedan kan plocka upp personen och överlämna till ambulansen. Allt slutar väl.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.