Personer i vattnet

Fyra personer i vatten som inte kan simma vid Fria bad. Vi avgår inom några minuter med två enheter. Väl framme har räddningstjänsten på land tagit hand om berörda vilket innebar att uppdraget avbröts. Vi återgick till hemmahamn i sommarkvällen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.