Premiär med förhinder

Under gång vid radarövningar observerades en segelbåt som paddlades framåt i farleden. Ingen eller svag vind rådde vid tillfället och båtens motor inte funderade inte. Vi vände för att assististera och noterade samtidigt att Silja Galaxy var på väg kur mot båten. Vi anropade Galaxy och informerade om båtens belägenhet och att vi hade för avsikt att bogsera den till säker hamn. Galaxy bekräftade och sänkte farten medan vi gick fram att assistera. De ombordvarande var mycket tacksamma och vi kunde snabbt koppla bogsering och dra dem ur det farliga läget och vidare till hemmahamnen. De berättade att detta var premiärturen med båten. Den började på sämsta möjliga vis med att motorn havererade men de valde att försöka segla vidare men sedan gick även att fall av och de blev tunga att paddla.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.