Princess 45 med motor- och roderhaveri

Medlem ringde upp på jourtelefonen och behövde hjälp att komma till hamn. En Princess 45 hade fått haveri på styrning och en av motorerna. De hade utgått från Travemünde och sakta tagit sig norrut. Vi utgick med Rescue Skåre. Ca 7-8 nm ut påträffades båten och Rescue Skåre tog båten på släp intill kaj i Trelleborgs hamn. Väl i hamn fick haveristen hjälp med kontaktuppgifter för att få båten åtgärdad. Efter avslutat uppdrag och återställning är stationen åter beredd för nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.