Prio 1 larm i snöyran

Vi får ett prio 1 larm där en person behöver sjuktransport. Helikopter har startat men får vända på grund av snövädret. Öns brandvärn hade ombesörjt transport av patienten till den brygga som anlände. Patienten togs om hand av ambulanspersonalen på återvägen mot Dalarö. Öarnas brandvärn gör ett mycket förtjänstfullt arbete som inte alltid uppmärksammas.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport
Utsända enheter:

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.