Problem med kylning av maskin

Larm om båt med motorproblem.Vid framkomst hade båten drivit mot en sandstrand och en person står i vattnet och håller båten. I båten sitter fortfarande en vuxen med tre barn. Båten drogs ut på djupare vatten och bogserades till hamn där de kan få hjälp.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.