Problem med strömmen

3 ungdomar blev väldigt glada och tacksamma när vi anlände för att hjälpa dem då fått problem med att starta motorn. Det visade sig att ett fel gav ett annat. En polsko till batteriet satt löst, vi drog åt denna och gav dem lite extra ström med vår startbooster - och motorn gick igång. Det var med mkt stort intresse ungdomarna i pappas båt följde vår felavhjälpning:) Tips: Se gärna till, att inför kommande färd, att polskor sitter fast ordentligt på batteriet/batterierna. Lösa polskor ger bristfällig laddning samt startproblem.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.