Propellerhaveri

Vid 22.30 inkommer samtal från Medlemscentralen. En motorbåt strax norr om Höga Kustenbron har propellerhaveri och behöver hjälp. De har inget ankare ombord och ligger och driver. Jourande besättning lämnar kaj med Rescue Lars Prytz. Det är en lugn fin kväll och vi kan relativt snabbt infinna oss vid platsen. Vi har telefonkontakt med haveristen och finner dem snart en bit norrut. Personerna ombord mår bra men är i behov av assistans. Vi kopplar upp dem vid sidan av sjöräddningsbåten och tar dem in till en småbåtshamn i närheten där de har möjlighet att få hjälp. Efter avlämnandet styr vi åter mot hemmakaj och bunkrar för att vara redo för nästa uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.