Propellerhaveri

Medlemscentralen förmedlar att medlem ligger förtöjd i säker hamn, men behöver assistans till hemmahamnen eftersom propelleraxeln har gått sönder. Rescue Ilse Sanne plockar upp haveristen på väg hem från annat uppdrag och bogserar till hemmahamnen. Där efter fortsätter vi hem och gör Rescue Ilse Sanne klar för nya uppdrag.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.