Risk för påkörning

Någons brygga lutar nog

Samtal inkom om en siktad s.k IBC-behållare som låg och flöt utanför Hotellbryggan Dalarö, i och med att den låg väldigt lågt i vattnet var den en stor risk för större haveri om någon kört på den med en mindre båt. Besättningen gick till platsen med Rescue Olle Rosell och bärgade tanken

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.