Röd Raket observerad Anderviken.

Allmänheten ringer in efter att ha observerat en röd raket Anderviken Gälöfjärden. Bemannar R Henry Andersson och påbörjar sök ifrån Gälö östra udden upp längst fastlandet in mot Anderviken. Sök görs med både Radar och strålkastare. Efter att ha sökt av hela det tilldelade området utan avvikelser så avbryts sökandet i samförstånd med sj och flygräddningscentralen (JRCC). Återgår till hamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.