Röd raket och handbloss

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) angående nödraket och handbloss observerade från land. Sökt i området tillsammans med Rescue Snow och deras RescueRunner, även Rescue Casque ansluter sedan. Räddningshelikopter från Sjöfartsverket söker från luften. Inget hittas efter ca 4 timmars sökning och insatsen avblåses av JRCC i samråd med deltagande enheter efter att området avsökts. När det ljusnat sökte Kustbevakningen av området utan att observerat något. Sjöräddningsledarens teori är att nödraketen skjutits upp från land. Lärdom vad användande av nödraket medför om inget akut har skett, stor insats med flera enheter till ingen nytta.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Obs av raketer/ljussken
Aktivitet:
Sök
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
5.5 - 7.9
Vindriktning:
W
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
God sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.