Roddbåt observeras av allmänhet

Inringare sittandes på land och observerar en rodbåt med, som de uppfattar det, problem och med två personer ombord. Vi avgår med Rescue Lillie af Vivesta för att assistera roddbåten. Vi söker av hela det aktuella området utan att finna roddbåten eller tecken på att någon är i sjönöd. Vi avbryter och går mot hemmahamn.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.