Roddbåt på vift

Mindre roddbåt slitit sig i vinden och riskerar blåsa iväg. Infångad och förtöjd igen.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Övrigt
Aktivitet:
Mekanisk assistans

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.