Roderhaveri

Larm Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC). En 28 fots motorbåt med roderhaveri syd Väderskär som driver mot bränningar. Frisk sv vind. Kustbevakningen drar ut på fritt vatten. Vi tar över och bogserar till Marina i Loftahammar.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.