Rökpelare från holme i Mönsteråsviken.

Larm ang. Rökpelare från holme i Mönsteråsviken. Mött upp yttre befäl från räddningstjänsten i Lakhamn. Utfört kontroll på plats där ägaren meddelat att han eldat ris men släckt då vinden tilltagit.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Larm

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.