Rop på hjälp

På väg tillbaka från uppdrag en sen natt i augusti, blir vi anropade av Sjö- och Flygräddningscentralen (JRCC) och ombedda att assistera räddningstjänsten vid sök av personer som uppfattats ropa på hjälp vi Lännerstasundet. Vi befann oss helt nära och var snabbt på plats. Efter kontakt med räddningsledaren påbörjade vi sök från sjösidan medan Räddningstjänsten sökte från land. Inringaren sade sig uppfattat två unga kvinnor som ropat. Efter en en knapp halvtimme observerades en grupp ungdomar vid några båtar vid stranden. Vi tog kontakt med dessa för att höra om de sett eller hört något. Under samtalets gång kunde vi konstatera att de haft bränslestopp och ropat till vänner i land om hjälp att bogsera sin båt. Vi kunde då konstatera att dessa var ropen som hörts och efter samråd med räddningsledningen blåstes insatsen av.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Obs av nödställd
Aktivitet:
Sök
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
0 - 0.2
Vindriktning:
SW
Våghöjd:
0 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.